Czym są Mikrofinanse?

 

Termin „mikrofinanse” oznacza oferowanie podstawowych usług finansowych – pożyczek, lokat oszczędnościowych czy ubezpieczeń – osobom o niskich dochodach, które są dotknięte zjawiskiem wykluczenia finansowego. Ludzie ci zyskują w ten sposób możliwość chronienia swoich rodzin przed zagrożeniami o charakterze finansowym, a także rozpoczęcia lub dalszego finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Świadczeniem powyższych usług zajmują się wyspecjalizowane instytucje, które prowadzą działalność w ramach dwóch sektorów: bankowego (banki spółdzielcze, komercyjne, mikrofinansowe lub oszczędnościowe) i pozabankowego (spółdzielnie finansowe, organizacje typu non-profit, organizacje pozarządowe).

 

Na całym świecie miliardy ludzi żyją bez dostępu do podstawowych usług finansowych. Bez kredytów, rachunków oszczędnościowych,  bez możliwości dokonania przelewu i ubezpieczenia się, osiągnięcie stabilności finansowej staje się niemożliwe. Kiedy tradycyjne banki odmawiają obsługiwania ludzi o znikomych dochodach,  z pomocą przychodzą mikrofinanse – skierowane do ludzi będących w niekorzystnej sytuacji materialnej.

 

Najbardziej rozpowszechniony produkt mikrofinansowy to mikropożyczka (mikrokredyt). Doswiadczenie wielu instytucji mikrofiansowych pokazuje, że często, nawet niewielkie pieniądze zainwestowane w drobny biznes pomagają ludziom wyrwać się z pułapki ubóstwa.

 

Nie należy jednak sądzić, że mikrokredyt to ostateczne rozwiązanie, które całkowicie wyeliminuje ubóstwo na świecie. Aby społeczność mogła cieszyć się zrównoważonym rozwojem wraz z mikropożyczkami, powinny pojawiać się inne działania. Edukacja finansowa, budowanie kompetencji, inwestycje w infrastrukturę i zmiany w prawie to równie ważne czynniki rozwoju.  Zdając sobie sprawę z wyzwań stojących przed sektorem mikrofinansów dążącym do redukcjiubóstwa, MFC realizuje swoje działania w ramach programów: Edukacji Finansowej, Badań, Zarządzania Wynikami Społecznymi (Social Performance Management), poprzez organizowanie treningów i szkoleń czy poprzez program Kształtowania polityki dostępu do usług finansowych.

 

Więcje informacji o mikrofinansach znajdziesz na stronie dot. Międzynarodowego Roku Mikrokredytu 2005 - http://www.unic.un.org.pl/rok_mikrokredytu/mikrokredyty_mikrofinanse.php

 

Facebook